Upisi u Dječji vrtić „Crvenkapica“ Ilok i PO BAPSKA za pedagošku godinu 2024./2025.


Vijesti   24. svibnja 2024.

test

Poštovani roditelji,
obavještavamo Vas da će se upisi u Dječji vrtić „Crvenkapica“ Ilok i PO BAPSKA za pedagošku godinu 2024./2025. provoditi od 27. svibnja do 7. lipnja 2024.

Upisi se vrše za slijedeće programe:

 • Redoviti programi u Iloku i to:
  • 10-satni program
  • 7-satni program
  • 5-satni program
 • Redoviti program u Bapskoj i to:
  • 5-satni program
 • Izvanredni program predškole – obvezan i besplatan za djecu rođenu od 1.04.2018. – 31.03.2019. koja nisu obuhvaćena redovitim programom.

Za upis u vrtić potrebno je popuniti Zahtjev za upis.

Zahtjev za upis dostupan je na poveznici niže.

Uz zahtjev za upis djeteta roditelj/skrbnik prilaže:

 1. Rodni list djeteta
 2. Uvjerenje o mjestu prebivališta
 3. Uvjerenje o mjestu prebivališta najmanje jednog roditelja/skrbnika
 4. Preslike osobnih iskaznica roditelja/skrbnika
 5. Potvrde o radnom statusu roditelja
 6. Potvrda liječnika za prijem u vrtić (neposredno prije polaska u vrtić)
 7. Dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu

Zahtjevi za upis mogu se predati:

 • Osobno Upravi vrtića, radnim danom u vremenu 8:00 – 14:00 sati.
 • Poštom na adresu vrtića: Trg Sv. Ivana Kapistrana 2, 32236 Ilok

Dokumenti dostavljeni izvan roka za predaju dokumentacije neće se uzimati u obzir.

Rezultati upisa bit će istaknuti na svim objektima vrtića i objavljeni na web stranici vrtića najkasnije do 1. srpnja 2024. godine.

Primljena djeca upisuju se u jaslice/vrtić i počinju koristiti program početkom nove pedagoške godine, odnosno 1. rujna 2024. godine.

Svi roditelji koji su zahtjev predali za pedagošku 2023./2024. godinu, a djeca nisu primljena u vrtić trebaju dostaviti potvrdu o zaposlenju (ne starije od mjesec dana).

Prilog:

Zahtjev za upis
Zahtjev za upis program predškole

Prilog: upisi2024.zip