Dokumenti

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA


SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE:NAČIN OSTVARENJA PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Ovlaštenik prava na informaciju ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pismenog zahtjeva Vrtiću.

PISANI ZAHTJEV U VEZI S OSTVARIVANJEM PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA MOŽE SE PODNIJETI:
  • slanjem pošiljke na adresu Dječji vrtić „Crvenkapica“, Trg sv.Ivana Kapistrana 2, 32236 Ilok, sa ispunjenim Zahtjev za pristup informacijama,
  • putem elektronske pošte na adresu službenice za informiranje: blazenka.crvenkovic@gmail.com sa ispunjenim Zahtjev za pristup informacijama
USMENI ZAHTJEV U VEZI S OSTVARIVANJEM PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA MOŽE SE PODNIJETI:
  • osobno na adresi Dječji vrtić „Crvenkapica“, Trg sv.Ivana Kapistrana 2, 32236 Ilok,
  • putem telefona na broj: 032/591-019.

2024

  • Nema dodanih dokumenata za 2024. godinu.

2023


2022


2021

  • Nema dodanih dokumenata za 2021. godinu.

2020